voksen

Planter og dyrking genmodifisering bioforsk rapport glyfosattolerant mais . BINARY Bioforsk Rapport

For å vurdere mulige miljøeffekter ved dyrking av glyfosattolerant fôrmais er det . Effekt på agronomi og miljø ved dyrking av genmodifisert glyfosattolerant mais Bioforsk Rapport vol. planter foregår i USA, Brasil, Argentina, India og Canada. Bioforsk har på oppdrag fra Mattilsynet utarbeidet en rapport der de har vurdert hvilke effekter genmodifisert glyfosattolerant mais vil kunne ha på agronomi og miljø dersom slike maissorter ble tillatt å dyrke i Norge. Rapporten   Mangler: planter ‎ binary. Hva er genmodifiserte planter, og hvordan brukes de? Det er hovedsakelig innenfor dyrking av mais, soya, bomull og oljevekster at bønder nå bruker  Mangler: bioforsk ‎ rapport ‎ glyfosattolerant ‎ binary ‎ bioforsk ‎ rapport.

Planter og dyrking genmodifisering bioforsk rapport glyfosattolerant mais . BINARY Bioforsk Rapport - »Sex

Bonden kan dermed bli tvunget til å bruke mer ugrasmiddel, eller andre og mer økologisk skadelige kjemikalier. Det påvirkes mer av hva slags kultur som dyrkes og hvor godt de aktuelle midlene bekjemper ugraset enn om sortene som dyrkes er genmodifiserte eller konvensjonelle.

Videos

Genmodifisering

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Næste side »